e-mail: wassa@wassa.cz  phone +420 606 054 275   

Dotační programy

Jsme úspěšnými příjemci dotací ze Strukturálních fondů EU pro regionální rozvoj, díky čemuž jsme schopni nabízet vlastní špičková řešení a vysoce kvalitní výrobu.

Dotační programy

Naše firma je úspěšným příjemcem dotací ze Strukturálních fondů EU, určených pro malé a střední podniky, působící ve zpracovatelském průmyslu. Díky dotacím nabízíme špičková vlastní vývojová řešení (výrobky, služby) i vysoce kvalitní, rychlou a přesnou výrobu, kterou provádíme jen na těch nejmodernějších technologiích.

Dotační programy EUEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Za přispění EU jsme dosud zrealizovali či právě realizujeme následující projekty:

Program Nemovitosti, OPPI

Projekt s názvem „Rekonstrukce výrobně skladovacího areálu Bělá - Wassa s.r.o.“ byl schválen v roce 2010. Realizací projektu došlo k rekonstrukci opuštěného a zcela zchátralého areálu bývalého kravína v obci Mírová pod Kozákovem.

V květnu 2011 došlo k úspěšnému dokončení rekonstrukce do nové podoby moderního výrobně-skladovacího areálu, který je od této doby aktivně využíván a slouží potřebám firmy Wassa s.r.o.

Program Inovace, OPPI

Projekt s názvem „Inovace výroby výztuh kartonových obalů - Wassa s.r.o.“ byl schválen na konci roku 2013. V rámci projektu jsme se zaměřili jednak na inovaci našich produktů, konkrétně výztuh kartonových obalů, jednak na inovaci jejich výrobního procesu.

To vše prostřednictvím pořízení špičkových výrobních technologií (řezací plotter, automatický tiskový slotter a lepící a šicí stroj). Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2014, čímž byla ukončena i 1. etapa rozsáhlé modernizace vlastní výroby. Technologie jsou nyní v plném provozu.

Program Rozvoj, OPPI

Projekt s názvem „Modernizace technologií pro výrobu a zpracování obalových materiálů - Wassa s.r.o.“ byl schválen v březnu 2014. Projekt se zaměřil na další rozsáhlou modernizaci našeho technologického parku. Konkrétně se týkal pořízení tří nových výrobních technologií do kartonážní divize (velkoformátový výsek, lepička boxů a výsek s výlupem).

Nové stroje nám umožnily zkvalitnit, zpřesnit a zrychlit výrobu. Došlo k rozšíření našich výrobních možností. Projekt jsme úspěšně dokončili v březnu 2015. Technologie jsou nyní v plném provozu.

Program Rozvoj, OPPI

Projekt s názvem „Rozšíření a modernizace výroby z plastkartonu, plastů a pěn - Wassa s.r.o.“ byl schválen v listopadu 2014. Projekt navazuje na předchozí investiční akce a zaměřuje se na modernizaci výrobní divize plastů a pěn. V rámci projektu pořizujeme další nové špičkové výrobní technologie (formátovací pila a štípací stroj, lis na tvarový výsek a plošný velkoformátový výsek, ultrazvukový tavicí stroj a další) díky kterým budeme schopni opět rozšířit naše výrobkové portfolio a nabídnout více možností našemu zákazníkovi.

Technologie budou uvedeny do plného provozu, a tedy budou k dispozici pro naše zákazníky nejdéle v červenci 2015.

Novinky

Firemní bezdlužnost

Potvrzení o firemní bezdlužnosti k 31.3.2018

Bezdlužnost

5. 4. 2018

Odpovědná firma roku 2015

Získali jsme prestižní ocenění Odpovědná firma roku 2015 od společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.

WASSA s.r.o - Odpovědná firma roku 2015

13. 10. 2015